Sme spoločnosť ktorá vykonáva práce vo výškach od roku 2002. Náš tým je vyškolený v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z., NV č 392/2006 Z.z. a vyhlášky MPSVaR SR 147/2013 Z.z. s preukazom na práce vo výškach s použitím horolezeckej a speleologickej techniky a na práce s priemyselnými teleskopickými plošinami. Zabezpečujeme malé skupiny pre objednávky od súkromnej osoby ale aj viacčlenné tými pre priemyselné zákazky.

Výškové práce

 • ...

Montážne práce

 • montáže oceľových konštrukcií
 • montáž sendvicovych panelov opláštenia haly
 • montáž bezpečnostných prvkov kolektívneho zabezpečenia
 • montáž protipožiarnych systémov
 • montáž plašičov vtákov na stožiaroch VN
 • montáž ochranných prvkov a sietí proti vtáctvu a škodcom
 • montáž bleskozvodov
 • zabezpečenie svahov proti padajúcemu kameňu

Natieracie práce

 • natieranie komínov
 • natieranie budov
 • natieranie oceľových konštrukcií
 • natieranie stožiarov elektrického vedenia
 • natieranie striech

Čistiace práce

 • čistenie konštrukcií v priemyselných halách
 • čistenie a umývanie okien výškových budov
 • čistenie fasád a striech
 • čistenie studní
 • čistenie odkvapových rúr
 • odstránenie snehu zo striech

Arboristicke práce

 • opilovanie a výrub rizikových stromov v blízkosti elektrického vedenia a striech ktoré ohrozujú zdravie a majetok ľudí

Demoličné práce

 • búranie komínov
 • búranie časti budov

Kontaktuje nás

Meno
E-mail
Kontakt
Správa